Wie zijn wij

Foto

Dirigente

In 1979 zijn de eerste statuten van koor Invicto bij de notaris vastgelegd en sindsdien wordt het koor geleid door een bestuur. Voorheen door mensen die zelf geen lid waren. Later, toen de ‘jongeren’ wat ouder werden, uit leden. Nu zijn die statuten gewijzigd zodat het jongerenkoor voortaan een popkoor is en de naam Invicto tijdens het concert ingewisseld wordt voor de nieuwe naam Invite.
Momenteel heeft het koor ongeveer 25 leden die veelal 3-stemmig zingen, sopraan, hoge alt en lage alt. Er wordt wekelijks hard gewerkt aan nieuwe nummers en het onderhouden van het bestaande liedjesbestand. Natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid en ontspanning.
Door het jaar heen verzorgt het koor diverse optredens o.a. op korenfestivals, kerken en zorgcentra. Rond de kersttijd tijdens diverse kerstevenementen zoals de KerstWinterWonderWandeling. Tijdens deze kerstoptredens gaan ze gekleed in Dickensstijl wat de kerstsfeer verhoogt.

In 1972 werd in de St. Jozefparochie vanuit de kerk een jongerenkoor opgericht. Zodra de lagere school verlaten werd konden jongeren lid worden. Bij het behalen van een bepaalde leeftijd of als de meisjes gingen trouwen moesten ze het koor verlaten. In de loop der jaren hebben veel jongens en meisjes uit de St. Jozefparochie en omstreken in het koor gezongen. Later werd ook kinderkoor DoReMi opgericht zodat er een overstap gemaakt kon worden van kinderkoor naar jongerenkoor. Het repertoire was vooral gericht op het opluisteren van kerkdiensten. In de loop der jaren kwamen er ook andere optredens bij waardoor het repertoire veranderde naar popmuziek.
Het koor heeft onder leiding gestaan van diverse dirigenten, waaronder 25 jaar door Wim van Dommelen. Vanaf 1 januari 2018 is Marianne Groenewegen de dirigente.

We hebben sinds kort een nieuwe dirigente: Nancy Meijer
Binnenkort meer informatie.